Klikk på bilde under for presentasjon av fabrikken Bathrooms Brands hvis det er interesse for                                    fabrikkens 3 serier som Little England representerer i Norge.

             Klikk på bildet under for fabrikkens Burlington serie